============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 19 08:00:57 UTC 2016

============================================================

WTPN31 PGTW 190900 WTPN31 PGTW 190900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 24W (SARIKA) WARNING NR 028 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 24W (SARIKA) Thông Báo Số 028

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 24W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 24W

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

190600Z --- NEAR 21.7N 108.1E 190600Z --- gần 21.7N 108.1E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 345 DEGREES AT 07 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 345 độ 07 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF Địa điểm dựa trên trung tâm ở BY A COMBINATION của

SATELLITE AND SYNOPTIC DATA vệ tinh và SYNOPTIC DATA

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió Tối Đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 21.7N 108.1E Lập lại Địa Điểm : 21.7N 108.1E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

191800Z --- 22.2N 107.9E 191800Z --- 22.2N 107.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 060 DEG/ 01 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 060 độ/ 01 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

200600Z --- 22.3N 108.1E 200600Z --- 22.3N 108.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

190900Z POSITION NEAR 21.8N 108.1E. 190900Z Địa điểm gần 21.8N 108.1E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 24W (SARIKA), LOCATED APPROXIMATELY 130 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 24W (SARIKA), ở khoảng 130 hải lý

EAST-NORTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED NORTH-NORTHWESTWARD Đông -Đông Bắc của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng Bắc -Tây Bắc

AT 07 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL AT 07 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED MULTlà PECTRAL

SATELLITE IMAGERY INDICATES THAT THE SYSTEM MADE LANDFALL AT 19/05Z Hình vệ tinh cho biết S THAT THE SYSTEM đổ bộ lúc 19/05Z

ALONG THE BORDER OF VIETNAM AND CHINA, AND HAS CONTINUED TO WEAKEN ALONG THE BORDER của VIETNAM và CHINA, và HAS CONTINUED đến WEAKEN

RAPIDLY AS IT TRACKS INLAND. SURFACE OBSERVATIONS FROM MONG CAI, RAPIDLY AS IT đường đi S INLAND. SURFACE OBSERVATIONS từ MONG CAI,

VIETNAM (48838), APPROXIMATELY 15NM SOUTH-SOUTHWEST OF THE CURRENT VIETNAM (48838), khoảng 15NM Nam -Tây Nam của THE CURRENT

CENTER, REVEALS NORTHWEST WINDS OF ONLY 10 KNOTS WITH SLP NEAR trung tâm , REVEALS Tây Bắc gió của ONLY 10 hải lý một giờ WITH SLP gần

996.5MB. RECENT ASCAT DATA INDICATES MAINLY 30-KNOT WINDS, WHICH 996.5MB. mới đây ASCAT DATA cho biết S MAINLY 30-hải lý một giờ gió , WHICH

CORRELATES TO THE CURRENT INTENSITY OF 30 KNOTS. TD 24W IS EXPECTED CORRELATES đến THE CURRENT cường độ của 30 hải lý một giờ . TD 24W là EXPECTED

TO CONTINUE TO TRACK SLOWLY NORTHWESTWARD TO NORTHWARD BUT IS TO CONTINUE đến đường đi SLOWLY Tây Bắc đến hướng Bắc BUT là

FORECAST TO STALL AFTER TAU 12 WHILE DISSIPATING. THERE IS A SLIGHT FORECAST đến STALL AFTER TAU 12 WHILE Dlà SIPATING. THERE là A SLIGHT

POSSIBILITY THAT THE REMNANTS MAY DRIFT BACK OVER WATER AFTER TAU 48 POSSIBILITY THAT THE REMNANTS MAY DRIFT BACK trên biển AFTER TAU 48

AS INDICATED IN SOME OF THE DYNAMIC MODELS. THIS IS THE FINAL AS cho biết D IN SOME của THE DYNAMIC MODELS. THlà là THE FINAL

WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. Thông Báo về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI.

THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng các dấu hiệu có thể bừng dậy .

REFER TO SUPER TYPHOON 25W (HAIMA) WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX- REFER đến SUPER Bão Biển 25W (HAIMA) Thông Báo S (WTPN32 PGTW) FOR sáu -

HOURLY UPDATES.// HOURLY UPDATES.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 19 08:00:57 UTC 2016

====================================================================