============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Dec 12 02:47:04 UTC 2014

============================================================

WTPN31 PGTW 120300 WTPN31 PGTW 120300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 22W (HAGUPIT) WARNING NR 045 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 22W (HAGUPIT) Thông Báo Số 045

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

120000Z --- NEAR 10.8N 110.0E 120000Z --- gần 10.8N 110.0E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 195 DEGREES AT 17 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 195 độ 17 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

REPEAT POSIT: 10.8N 110.0E Lập lại Địa Điểm : 10.8N 110.0E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

121200Z --- 9.5N 107.1E 121200Z --- 9.5N 107.1E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão đang suy yếu và tan biến trên biển

VECTOR TO 24 HR POSIT: 250 DEG/ 19 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 250 độ/ 19 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

130000Z --- 8.3N 103.5E 130000Z --- 8.3N 103.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER Bão bị suy yếu và tan biến trên biển

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

120300Z POSITION NEAR 10.5N 109.3E. 120300Z Địa điểm gần 10.5N 109.3E.

TROPICAL DEPRESSION 22W (HAGUPIT), LOCATED APPROXIMATELY 194 NM Áp Thấp Nhiệt Đới 22W (HAGUPIT), ở khoảng 194 hải lý

EAST OF HO CHI MINH CITY, VI, HAS TRACKED SOUTH-SOUTHWESTWARD AT Đông của HO CHI MINH CITY, VI, đã đi hướng Nam -Tây Nam

17 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE 17 hải lý một giờ trong vòng 6 giờ qua . ANIMATED MULTISPECTRAL vệ tinh

IMAGERY (MSI) REVEALS THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) HAS IMAGERY (MSI) REVEALS THE một trung tâm xoáy thấp (LLCC) HAS

MOVED OUT FROM UNDER THE DEEP CONVECTION AND IS QUICKLY UNRAVELING, MOVED OUT từ UNDER THE DEEP CONVECTION và IS QUICKLY USố AVELING,

WHILE THE REMNANTS OF THE CONVECTION IS TRACKING WESTWARD TOWARD WHILE THE REMNANTS của THE CONVECTION IS đường đi ING hướng Tây TO

SOUTHERN VIETNAM. THE INITIAL POSITION IS BASED ON THE MSI WITH FAIR Nam ERN VIETNAM. THE INITIAL Địa điểm IS dựa trên THE MSI WITH FAIR

CONFIDENCE AS THE LLCC IS ELONGATING. THE INITIAL INTENSITY IS CONFIDENCE AS THE LLCC IS ELONGATING. THE INITIAL cường độ IS

ASSESSED AT 25 KNOTS BASED ON A DVORAK ESTIMATE OF 30 KNOTS FROM ASSESSED lúc 25 hải lý một giờ dựa trên A DVORAK ESTIMATE của 30 hải lý một giờ từ

PGTW, AND TAKING INTO ACCOUNT THE RAPID DECAY OCCURING. TD 22W IS PGTW, và TAKING INTO ACCOUNT THE RAPID DECAY OCCURING. TD 22W IS

FORECAST TO TRACK QUICKLY TO THE SOUTHWEST AS IT IS EMBEDDED IN THE FORECAST đến đường đi QUICKLY đến THE Tây Nam AS IT IS EMBEDDED IN THE

LOW LEVEL NORTHEASTERLY FLOW. THE SYSTEM WILL DISSIPATE OVER WATER LOW LEVEL Đông Bắc ERLY FLOW. THE SYSTEM WILL DISSIPATE trên biển

DURING THE NEXT 24 HOURS. MODEL GUIDANCE IS IN GOOD AGREEMENT WITH DURING THE NEXT 24 giờ . MODEL GUIDANCE IS IN GOOD AGREEMENT WITH

BOTH THE DIRECTION AND SPEED OF MOVEMENT, GIVING HIGH CONFIDENCE TO BOTH THE DIRECTION và SPEED của di chuyển , GIVING HIGH CONFIDENCE đến

THE JTWC FORECAST. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE THE Trung Tâm Dự Báo Hải Quân Mỹ FORECAST. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT MONITORED các dấu hiệu có thể bừng dậy . Chiều Cao Tối Đa của Sóng to

AT 120000Z IS 8 FEET. AT 120000Z IS 8 bộ .

// //

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Fri Dec 12 02:47:04 UTC 2014

====================================================================