============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Jan 18 19:20:49 UTC 2015

============================================================

WTPN31 PGTW 182100 WTPN31 PGTW 182100

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới //

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 01W (MEKKHALA) WARNING NR 022 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 01W (MEKKHALA) Thông Báo Số 022

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió Tối Đa dựa trên Trung Bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

181800Z --- NEAR 16.2N 121.7E 181800Z --- gần 16.2N 121.7E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 355 DEGREES AT 11 KTS Di chuyển trong 6 giờ qua - 355 độ 11 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 020 NM Địa điểm chính xác trong vòng 020 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE Trung Tâm Bão do Hình Vệ Tinh

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió Tối Đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 16.2N 121.7E Lập lại Địa Điểm : 16.2N 121.7E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

190600Z --- 16.9N 121.4E 190600Z --- 16.9N 121.4E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió Tối Đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 340 DEG/ 03 KTS Véc tơ đến 24 HR Địa điểm : 340 độ/ 03 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

191800Z --- 17.4N 121.2E 191800Z --- 17.4N 121.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 015 KT, GUSTS 025 KT Gió Tối Đa - 015 hải lý một giờ , Giật 025 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

182100Z POSITION NEAR 16.4N 121.6E. 182100Z Địa điểm gần 16.4N 121.6E.

TROPICAL DEPRESSION (TD) 01W (MEKKHALA), LOCATED APPROXIMATELY 72 NM Áp Thấp Nhiệt Đới (TD) 01W (MEKKHALA), ở khoảng 72 hải lý

EAST OF BAGUIO, PHILIPPINES, HAS TRACKED NORTHWARD AT 11 KNOTS OVER Đông của BAGUIO, PHILIPPINES, đã đi hướng hướng Bắc lúc 11 hải lý một giờ OVER

THE PAST SIX HOURS. ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) SATELLITE THE PAST SIX giờ . ANIMATED ENHANCED INFRARED (EIR) vệ tinh

IMAGERY SHOWS THE SYSTEM HAS MADE A SECONDARY LANDFALL INTO LUZON IMAGERY SHOWS THE SYSTEM HAS MADE A SECONDARY LANDFALL INTO LUZON

NEAR CASIGURAN, AURORA PROVINCE. THE EIR LOOP ALSO SHOWS TD 01W gần CASIGURAN, AURORA PROVINCE. THE EIR LOOP ALSO SHOWS TD 01W

STRIPPED OF DEEP CONVECTION BY STRONG VERTICAL WIND SHEAR (VWS) AND STRIPPED của DEEP CONVECTION BY STRONG VERTICAL gió SHEAR (VWS) và

THE LOW LEVEL CIRCULATION STRANDED BY THE RUGGED SIERRA MADRE THE LOW LEVEL CIRCULATION STRANDED BY THE RUGGED SIERRA MADRE

MOUNTAIN RANGE. THE INITIAL POSITION IS BASED ON THE EIR ANIMATION MOUNTAIN RANGE. THE INITIAL Địa điểm IS dựa trên THE EIR ANIMATION

AIDED BY A COMPOSITE DOPPLER RADAR LOOP FROM PAGASA WITH FAIR AIDED BY A COMĐịa điểm E DOPPLER RADAR LOOP từ PAGASA WITH FAIR

CONFIDENCE. THE INITIAL INTENSITY IS EXTRAPOLATED FROM NEARBY SURFACE CONFIDENCE. THE INITIAL cường độ IS EXTRAPOLATED từ gần BY SURFACE

OBSERVATIONS AND FROM THE 181500Z PGTW DVORAK ESTIMATE. TD MEKKHALA OBSERVATIONS và từ THE 181500Z PGTW DVORAK ESTIMATE. TD MEKKHALA

IS EXPECTED TO DISSIPATE BY TAU 12 DUE TO FRICTIONAL EFFECTS AND HIGH IS EXPECTED đến DISSIPATE BY TAU 12 DUE đến FRICTIONAL EFFECTS và HIGH

VWS. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON VWS. Đây là Thông báo cuối cùng về cơn bão BY THE JOINT Bão Biển

WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR WRNCEN PEARL HARBOR HI. Cơn Bão sẽ được theo dõi kỹ càng FOR

SIGNS OF REGENERATION.// SIGNS của REGENERATION.//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Sun Jan 18 19:20:49 UTC 2015

====================================================================